24210.44696 6971.56.88.53

Ελ. Βενιζέλου 64, Βόλος

n.antoniou@anyline.gr

Υπεύθυνος : Νικόλαος Ι. Αντωνίου

 

Τι είναι η Δομημένη καλωδίωση...??


Πολύ απλά είναι ένα πλήρες σύστημα καλωδίωσης (χαλκού ή οπτικής ίνας) με προεραιτικά συνοδευόμενο εξοπλισμό, το οποίο παρέχει μια ολοκληρωμένη τηλεπικοινωνιακή υποδομή.
Η υποδομή αυτή εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, όπως για παράδειγμα :

I. την παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας

II. τη μετάδοση δεδομένων μέσω ενός δικτύου υπολογιστών

III. τη μεταφορά εικόνας

IV. την ασφάλεια ενός κτηρίου όπως είναι η πυρασφάλεια, ο συναγερμός, η καταγραφή βίντεο CCTV, ο έλεγχος πρόσβασης

V. τον αυτοματισμό


Παρέχουμε υπηρεσίες όπως:


Μελέτη για την όδευση των καλωδίων μέσα από υπάρχουσα υποδομή ή ακόμα και την κατασκευή νέας χρησιμοποιώντας κανάλια πλαστικά με τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό καθώς και εικαστικά όμορφο.

Υλοποίηση της μελέτης χρησιμοποιώντας χαλκό για τις οριζόντιες καλωδιώσεις και οπτική ίνα για τις κάθετες ή ακόμα και για να καλύψουμε μεγάλες αποστάσεις πάνω δηλ. από 90 μέτρα που είναι και το όριο του χαλκού για δίκτυο μεταφοράς δεδομένων.

Συγκόλληση οπτικών ινών με splicer core to core της Fujikura έτσι ώστε να μηδενιστούν οι απώλειες μεταξύ των συγκολλημένων ινών. Η συγκόλληση μπορεί να γίνει είτε σε μονότροπες 9/125 ίνες είτε σε πολύτροπες 50/125 και 62,5/125.

Τερματισμός χαλκού οποιασδήποτε κατηγορίας στις θέσεις εργασίας καθώς και στη πλευρά του rack πάνω στο patch panel.

Πιστοποίηση χαλκού και οπτικών ινών. Η υπηρεσία αυτή είναι ίσως και η σημαντικότερη αφού με τις μετρήσεις που θα πάρουμε χρησιμοποιώντας το Fluke DTX-1800 της Fluke networks, θα μας κατατοπίσει για τυχών απώλειες οπουδήποτε στο δίκτυο, για ελαττωματικό υλικό ή για ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που μπορεί να μειώνουν τις ταχύτητες χωρίς να είναι ορατό το πρόβλημα με μια ματιά. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε λύσεις για την επιδιόρθωση και να προβούμε σε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του δικτύου με βαρύτητα εγγύησης από την πλευρά μας. Για την πιστοποίηση των οπτικών ινών διαθέτουμε το OTDR όργανο YOKOGAWA AQ1200 για περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα.