24210.44696 6971.56.88.53

Ελ. Βενιζέλου 64, Βόλος

n.antoniou@anyline.gr

Υπεύθυνος : Νικόλαος Ι. Αντωνίου

 

Τεχνογνωσία

IT, Microsoft Certified System Enginner (MCSE), CISCO Certified (CCNA).

Εμπειρία

Δραστηριοποίηση της εταιρίας μας σε πολυάριθμα δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Υποστήριξη

Ταχύτητα και υπευθυνότητα στην εξειδικευμένη υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων σας.